Szanowni Państwo,

Sprzątanie to jedna z popularnych form zarabiania pieniędzy w Niemczech.  

Często spotykane problemy w tej branży to:

  • możliwości otrzymania nowych, dobrych zleceń i

  • organizacja firmy ze strony formalno-prawnej

Pomocną w rozwiązaniu obydwu problemów jest nasza Centrala Zleceń działająca w Monachium.

Niemieckim odpowiednikiem Centrali Zleceń jest www.Putzfrau.pl  

W jakich miastach oprócz Monachium działa obecnie Centrala Zleceń?  

Nasze pozytywne doświadczenia z pracy w Monachium nakłoniły nas do poszerzania zakresu działania o nowe regiony i miasta. Jeśli chcesz współpracować z nami i mieszkasz w jednym z podanych miast– wypełnij formatkę kontaktową. 

 

                                      


   Monachium                         Mainz              Wiesbaden             Stuttgart             Frankfurt

Podstawowe zadanie Centrali Zleceń 

polega na gromadzeniu zleceń do sprzątania niemieckich klientów indywidualnych lub/oraz firm z danego miasta i okolicy.

Zlecenia te są przekazywane naszym Partnerom, czyli polskim firmom jednoosobowym działającym w tej branży. Naszymi Partnerami mogą być wyłącznie legalnie działające polskie firmy lub osoby prowadzące działalność /fimy jednoosobowe/. 

Dlaczego współpracujemy tylko z firmami?

Niemieckie przepisy podatkowe umożliwiają zarówno firmom jaki osobom prywatnym odpisywanie od podatku tego typu usług.  Udzielanie zleceń „na czarno” przez firmy było zawsze nieopłacalne i niebezpieczne – obecnie jest to również nieopłacalne dla osób prywatnych.

Poprzez legalne działanie możemy łatwiej pozyskać  ciekawych zleceniodawców.  

Taka forma współpracy jest legalna i pozwala nam na oficjalne działanie marketingowe – bez obawy, że my jako firma lub nasz Partner będzie miał problemy prawne.

Kto może zostać naszym Partnerem?

  • najlepiej jeśli masz już doświadczenie w sprzątaniu w Niemczech 

  • znasz przynajmniej komunikatywnie j. niemiecki lub dobrze j. angielski

  • jesteś w stanie zorganizować sobie zakwaterowanie w Monachium lub w mieście docelowym.

 

Jak odbywa się współpraca pomiędzy Centralą Zleceń a Partnerem? 

·         Nasi Partnerzy otrzymują od nas propozycje wykonania zleceń wraz ze szczegółowymi informacjami o stawkach, zleceniodawcy itp. 

·         Niemiecki zleceniodawca również otrzymuje od nas informacje o wykonawcy zlecenia tj. Partnerze. 

·         Aby zminimalizować czas przejazdów zlecenia dobierane są miedzy innymi według miejsca zamieszkania Partnera. 

·         Po wykonaniu każdego zlecenia  Partner nie pobiera pieniędzy, tylko wykonuje raport miesięczny (na koniec miesiąca), który generuje wszystkie rachunki. 

·         Rachunki przekazuje swoim klientom, którzy przesyłają należność bezposrednio na konto Partnera. Centrala Zleceń nie pobiera pieniądzy od zleceniodawcy.

·         Następnie pomiędzy Centralą a Partnerem następuje rozliczenie prowizji. Centrala Zlecen wystawia Partnerowi oficjalny rachunek za swoje usługi.

Jakie koszty ponoszę korzystając z usług Centrali Zleceń ? 

Wszystkie opłaty płatne są dopiero po uzyskaniu rzeczywistego przychodu - nie „z góry”. 

Opłata składa się z dwóch elementów:

1.      Prowizja od uzyskanego przychodu ze zleceń z centrali w wys. 15,00%

2.      Stała opłata miesięczna – za infrastrukture techniczną w wys. 50,00 €

Przykład rozliczenia miesięcznego  

Liczba h/tydzień: 5 dni x 7,00 h 35 (tj. 140 h miesiąc)  

Przychody  

90 h za  18 €/h = 1.620,00 €

50 h za  19 €/h =    950,00 €


Obrót:                  2.570,00 € 

Koszty

Opłta stała:                                              50,00 €

Prowizja od obrotu: 2.570 € x 0,15 =        385,50 € 

Suma opłat:                                            435,50 €

Zarobek:        2.570,00 € - 435,50 € =   2.134,50 €